Από τη ΣΚ.Ο.Ε. κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της, σημαντικές τροποποιήσεις / διευκρινίσεις, σχετικά με την εγγραφή αυτών στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΚΟΕ 13416-8.12.2020 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (290 KB)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ.ΠΟ.Α. ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - 2.12.2020 (5.45 MB)