Διεθνείς Κανονισμοί Compak Sporting 2018   pdf

Μεταφρασμένοι Κανονισμοί ISSF   pdf

Αλλαγές Κανονισμών ISSF Κυνηγετικού Όπλου 2017     pdf

Κανονισμοί ISSF   pdf

Κανονισμοί IPSC - Λειόκανα Τουφέκια   pdf

Κανονισμοί IPSC - Τουρνουά   pdf

Κανονισμοί IPSC - Ραβδωτά Τουφέκια   pdf

Κανονισμοί IPSC - Όπλα Χειρός   pdf

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ FIELD TARGET 2016   pdf

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ FIELD TARGET 2017   pdf