Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά 4ετία (κάθε Ολυμπιακό έτος). Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΣΚ.Ο.Ε. την 26/11/2016, είναι:

Πρόεδρος Αθανάσιος Παπαγεωργίου
Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Μοδές
Ταμίας Πηνελόπη Νινιού
Α' Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Δημακάκος
Β' Αντιπρόεδρος Δημήτριος Καλογερόπουλος
Γ' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Διακάκης
Ειδικός Γραμματέας Εμμανουήλ Κουριδάκης
Αναπληρωτής Ταμίας Ιωάννης Τζανάκος
Έφορος Υλικού Γεώργιος Καφάτος
Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά) Παναγιώτης Θεμελίδης
  Νικόλαος Σαμιωτάκης
  Κωνσταντίνος Τοπούζης
  Παναγιώτης Τσαρουχάκης

Επιτροπή Σταθερού Στόχου (Ε.Σ.Σ.)

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Δημακάκος

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Νικόλαος Διακάκης
Ανδρέας Μοδές
Πηνελόπη Νινιού
Νικόλαος Σαμιωτάκης

Επιτροπή Πήλινου Στόχου (Ε.Π.Σ.)

Πρόεδρος: Δημήτριος Καλογερόπουλος

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Παναγιώτης Θεμελίδης
Γεώργιος Καφάτος
Εμμανουήλ Κουριδάκης
Ιωάννης Τζανάκος

Ειδική Τεχνική Επιτροπή Κυνηγετικού Όπλου (Ε.Τ.Ε.Κ.Ο.)

Πρόεδρος: Παναγιώτης Τσαρουχάκης

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Δημήτριος Αγγελής
Αντώνιος Καλλικούρδης
Αναστάσιος Μανουσάκης
Χαράλαμπος Παυλίδης
Κωνσταντίνος Σαπρίκης
Παναγιώτης Τζιβελέκας

Ειδική Τεχνική Επιτροπή Αεροβόλου Ανοικτού Πεδίου (Field Target)

Πρόεδρος: Νικόλαος Διακάκης

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Γεώργιος Βασιλάκης
Απόστολος Καλούδης
Κυριάκος Καρυπίδης
Νικόλαος Μάγειρας
Νικόλαος Νάνος
Βύρων Χατζηπροδρόμου  Νικόλαος Χριστοδουλάκης

Ειδική Τεχνική Επιτροπή Πρακτικής Σκοποβολής (Ε.Τ.Ε.Π.Σ.)

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κακογιάννης

Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

Γεώργιος Καυκαλάς
Αθανάσιος Παπαδάκος
Γεώργιος Σουλής
Κωνσταντίνος Σουμαλεύρης
Δημήτριος Τραντόπουλος