Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, με αφορμή την έκδοση οδηγιών από την Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. περί ασφαλούς άθλησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους την 9.11.2020, σύμφωνα με την οποία: "Συστήνεται, όπου υπάρχει περιορισμός χωρητικότητας, ο χρόνος άσκησης να είναι έως μία (1) ώρα. Μέχρι νεότερης ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ισχύει η μετακίνηση για ατομική άθληση (SMS με τον κωδικό «6») ώστε να μεταβαίνουν οι αθλούμενοι και αθλητές σε γειτονικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εντός του Δήμου κατοικίας τους", απέστειλε στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γ. Μαυρωτά έγγραφο, στο οποίο επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες του αθλήματός μας και ζητούνται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την άθληση σκοπευτών και σκοπευτριών.

Καθώς έως και της παρούσης η ΣΚ.Ο.Ε. δεν έλαβε κάποια σχετική απάντηση, σας επισημαίνουμε την πιστή τήρηση των εν ισχύ οδηγιών.

Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Αθλούμαστε υπεύθυνα, μένουμε ασφαλείς και υγιείς.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο του εγγράφου προς το Γ.Γ.Α.:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΡΟΣ Γ.Γ.Α. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 7-30.11.2020 (396 KB)