Από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, με αφορμή αναφορά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζεται πως η υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/123345/26 – 3 – 2021 Διευκρινιστική-ερμηνευτική Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αφορά το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν.2725/1999 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4726/2020 (ΦΕΚ Α' 181) και συνεπώς ουδόλως επηρεάζεται το κύρος των αρχαιρεσιών της 27 – 3 – 2021 για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της ΣΚ.Ο.Ε., οι οποίες θα διεξαχθούν κανονικά όπως προκηρύχθηκαν.

                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚ.Ο.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ