Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοινώνεται στα Σωματεία μέλη της δύναμής της, η Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2020, η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. - ΑΘΗΝΑ 14.3.2020 (109 KB)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (799 KB)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΤΥΦΕΚΙΟΥ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ (1.79 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η ανακοίνωση σχετικά με τις απονομές των Κυπέλλων Σκοποβολής IPSC όπλων χειρός έτους 2019.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (222 KB)