Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2023-1.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2023-1 (4.42 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, οι ισχύοντες κανονισμοί διεξαγωγής των Τελικών για τα ατομικά αγωνίσματα Αεροβόλων Όπλων 10μ.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 10μ. (ΑΕΡ. ΠΙΣΤΟΛΙ - ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ) (102 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Compak Sporting, η Εγκύκλιος διεξαγωγής αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος Compak Sporting έτους 2023.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ COMPAK SPORTING 2023 (7.34 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, οι Εγκύκλιοι ΣΚ.Ο.Ε. - Σ.Σ. έτους 2023, το επικαιροποιημένο (την 10/3/2023) Αγωνιστικό Πρόγραμμα Σ.Σ. και ενημέρωση σχετικά με τους κανονισμούς της I.S.S.F.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΣΣ 2023 Νο 1: Κατηγορίες αγώνων - Προκήρυξη - Διοργάνωση - Αποστολή αποτελεσμάτων (1.47 MB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΣΣ 2023 Νο 2: Κατηγορίες αθλητών - αθλητριών (396 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΣΣ 2023 Νο 3: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2023 (745 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΣΣ 2023 Νο 4: Προϋποθέσεις βράβευσης - αναγνώρισης Πανελληνίων επιδόσεων σε αγώνες Σ.Σ. (429 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΣΣ 2023 Νο 5: Προϋποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες Πρόκρισης Ε.Ο. στα Ολυμπιακά Αγωνίσματα για το 2023 (448 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΣΣ 2023 Νο 6: Επιλογή σκοπευτών - σκοπευτριών ως μέλη Προ-Εθνικής Ομάδας στα Ολυμπιακά Αγωνίσματα της ISSF για το 2023 (450 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΣΣ 2023 Νο 7: Επιλογή σκοπευτών - σκοπευτριών μελών Εθνικής Ομάδας στα Ολυμπιακά Αγωνίσματα της ISSF για το 2023 (687 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΣΣ 2023 Νο 8: Οδηγίες Διεξαγωγής Αγωνισμάτων Παίδων Α' και Β' (725 KB)

Επικαιροποιημένο Αγωνιστικό Πρόγραμμα Σ.Σ. έτους 2023 - (10.3.2023) (870 KB)

Ενημέρωση για κανονισμούς I.S.S.F. (317 KB)

 

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου, οι Εγκύκλιοι ΣΚ.Ο.Ε.-Πήλινου Στόχου, από Νο 1/2023 έως και Νο 7/2023.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για τα πλήρη κείμενα των Εγκυκλίων:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 1/2023: Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου I.S.S.F. & F.I.T.A.S.C. έτους 2023 (473 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2/2023: Οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων (1.54 MB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 3/2023: Κατηγορίες αθλητών Πήλινου Στόχου 2023 (ορθή 13.2.23) (1.35 MB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟ 4/2023: Αναγνώριση επιδόσεων Πήλινου Στόχου (197 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 5/2023: Κριτές αγώνων (393 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 6/2023: Αθλητική δραστηριότητα Πήλινου Στόχου (186 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 7/2023: Συμμετοχή αθλητών / αθλητριών σε Διεθνείς αγώνες (1.40 MB)