Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, τα μέλη της Εθνικής και της Προεθνικής Ομάδας Σκοποβολής Σταθερού Στόχου κατηγοριών Α-Γ-Ε-Ν, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ΣΚΟΕ-ΣΣ 2024 Νο 8 και Νο 7 αντίστοιχα.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Κοινοποίηση μελών Εθνικής Ομάδας Σκοποβολής κατηγοριών Α-Γ-Ε-Ν (225 KB)

Κοινοποίηση μελών Προεθνικής Ομάδας Σκοποβολής κατηγοριών Α-Γ-Ε-Ν (255 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, το επικαιροποιημένο αγωνιστικό πρόγραμμα για το έτος 2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το αγωνιστικό πρόγραμμα:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 - (επικαιροποίηση 23.5.2024) (547 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., οι Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-3, 4 και 5.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-3 (174 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-4 (242 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2024-5 (323 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Compak Sporting, ανακοίνωση σχετικά με τις απονομές και την τελική βαθμολογούμενη κατάταξη για το "Κύπελλο Ελλάδος Compak Sporting 2023".

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ανακοίνωση απονομών και τελικής βαθμολογούμενης κατάταξης "Κυπέλλου Ελλάδος Compak Sporting 2023" (375 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Compak Sporting, η ανακοίνωση σύνθεσης των Εθνικών Ομάδων Compak Sporting για το τρέχον έτος.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ανακοίνωση σύνθεσης Εθνικών Ομάδων Compak Sporting 2024 (213 KB)