Προς τα Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Θέμα: Ενημέρωση για τη λειτουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων Σκοποβολής για το χρονικό διάστημα 14 έως 24 Μαΐου 2021

Κατόπιν έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α. την 13/5/2021 για την επιβολή μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid-19, σας ενημερώνουμε ότι, για το ατομικό άθλημα της Σκοποβολής και για το χρονικό διάστημα από 14 έως και 24 Μαΐου 2021, ισχύουν τα εξής:

  • Λειτουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς χρήση αποδυτηρίων, αποκλειστικά και μόνο σε ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή ή οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα) και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης.
  • Συστήνεται, όπου υπάρχει περιορισμός χωρητικότητας, ο χρόνος άσκησης να είναι έως μία (1) ώρα.
  • Για την πρόσβαση στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν απαιτείται η διενέργεια προληπτικού ελέγχου COVID-19.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν σχετικού εγγράφου της ΣΚ.Ο.Ε. προς τη Γ.Γ.Α, αναμένονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την εκκίνηση της διεξαγωγής διασυλλογικών αγώνων Σκοποβολής - λόγω της ιδιαιτερότητας του αθλήματός μας - που αφορούν κυρίως στη διενέργεια διαγνωστικών τεστ πριν τον αγώνα, τον ορισμό υπεύθυνου covid-19 από κάθε Σωματείο κλπ.

Για το λόγο αυτό, επί του παρόντος διεξάγονται μόνον προπονήσεις, ενώ θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των Σωματείων για νεότερες εξελίξεις.  

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_14_05_2021.pdf

ΦΕΚ Β' 1944 - 13.5.2021 (1.00 MB)

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Λονάτο

Την ικανοποίησή του εξέφρασε μετά τη δοκιμασία στο Λονάτο της Ιταλίας, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Γιώργος Σαλαβαντάκης: «Οι εμφανίσεις των Ελλήνων αθλητών στην πρώτη Διεθνή διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας».

Περισσότερα...

Κατόπιν ενημέρωσης από τη Γ.Γ.Α., η ΣΚ.Ο.Ε. κοινοποιεί στα Σωματεία μέλη της το Φ.Ε.Κ. 1593 Β' / 20.4.2021, με το οποίο καθορίζονται ειδικότερα στοιχεία και λεπτομέρειες α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο "Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων" β)για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο αθλητικών σωματείων και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή / και επικαιροποίησης.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΦΕΚ 1593 Β' - 20.4.2021 (204 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, αναρτάται η περίληψη των Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΚ.Ο.Ε., η οποία έλαβε χώρα την 27η Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΣΚ.Ο.Ε. 27-3-2021 (457 KB) .