Φάκελος Έγγραφα 2009

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΔΕΣΣ 2009 Νο 13 (1606 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 105 KB)
pdf ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ Νο 2009-1 (2366 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 136 KB)
spreadsheet ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΣ 09 (1802 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (xls, 306 KB)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ-Πρωταθλήματος Κεντρου Περιφέρειας 09 (1724 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf ΕΚΓΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ 2009-7 Απαλλαγή Παραβόλου ΔΠΒ (1723 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ 2009-6 Πρωτάθλημα 2009-10 (1757 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 223 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΤΕΠΣ-No5 2009 (1841 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 111 KB)
pdf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ IPSC 2009-4 (1641 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 19 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ-ΣΚΟΕ 2009-3 (1541 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 9 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΠΣ-ΣΚΟΕ 2009-2 (1529 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 9 KB)
pdf ΟΜΑΔΙΚΑ ΡΕΚΟΡ 2009 (17083 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 19 KB)
pdf ΑΤΟΜΙΚΑ ΡΕΚΟΡ 2009 (2523 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 16 KB)
pdf TrapB 09 (1750 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.43 MB)
pdf TrapA 09 (1692 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 666 KB)
pdf SkeetB 09 (1930 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.20 MB)
pdf SkeetA 09 (1707 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 467 KB)