Φάκελος Έγγραφα 2020

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΦΕΚ Β' 1987-23.5.2020 (25 μεταφορτώσεις) Νέο Λήψη (pdf, 144 KB)
pdf Διευκρινιστικές οδηγίες περί συμπλήρωσης του εντύπου που αφορά στο Ιατρικό Ιστορικό και την Ιατρική Βεβαίωση (311 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 559 KB)
pdf ΦΕΚ Β' 1868- 17.5.2020 (71 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 148 KB)
pdf ΦΕΚ Β' 1776 - 10.5.2020 (113 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 125 KB)
pdf ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (1336 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 92 KB)
pdf ΣΚΟΕ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ & ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 5.5.2020 (1385 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 727 KB)
pdf Υπ' αριθ. πρωτ. 4360/4.5.2020 έγγραφο ΣΚ.Ο.Ε. προς Υφυπουργό Αθλητισμού (253 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 1.80 MB)
pdf Υπ' αριθ. πρωτ. 4361/4.5.2020 έγγραφο ΣΚ.Ο.Ε. προς Γ.Γ. Αθλητισμού (246 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 1.85 MB)
pdf ΦΕΚ 1644 Β' - 03/05/2020 (258 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 122 KB)
pdf Dekalogos COVID19 GGA (433 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 2.84 MB)
pdf ΓΓΑ κατάλογος εισερχομένων εξερχομένων εγκατάστασης (605 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 427 KB)
έγγραφο ΓΓΑ Εντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών (5216 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (docx, 110 KB)
έγγραφο ΓΓΑ Έντυπο Ιατρικού Ιστορικού για Τεχνικό Προσωπικό (841 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 617 KB)
pdf Εγκύλιος ΓΓΑ: Οδηγίες για COVID-19 - Οδηγίες ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους (884 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 720 KB)
pdf ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ (394 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 93 KB)
pdf Α.Π. 34987/Δ5/9.3.2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (99 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 81 KB)
pdf ΥΠΠΟΑ/ΦΔΟΑ/ΔΑΑ/128853/5008/2307/11.3.2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Γ.Α. (122 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 130 KB)
pdf ΦΕΚ 782 Β'/10.3.2020 (126 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 115 KB)
spreadsheet ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΓΕ.Λ - ΕΠΑ.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (61 μεταφορτώσεις) Λήψη (xls, 21 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (57 μεταφορτώσεις) Λήψη (doc, 77 KB)