Φάκελος Εγκύκλιοι 2021

Έγγραφα

pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓΩΝΑ Σ.Σ. - ΤΥΦΕΚΙΟ 300μ. ΠΡΗΝΗΔΟΝ Α 14.11.2021

Από 498 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Σ.Σ. 2021

Από 784 μεταφορτώσεις

pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. 2021

Από 1100 μεταφορτώσεις

pdf ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (26/7/2021)

Από 729 μεταφορτώσεις

pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ, 8-12.9.2021

Από 906 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Από 1484 μεταφορτώσεις

pdf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Από 1329 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Σ.Σ. 2021 Νο 2Α: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2021

Από 773 μεταφορτώσεις