Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος αναρτώνται τα οικονομικά στοιχεία ετών 2020 (Ισολογισμός και Απολογισμός) και 2022 (Προϋπολογισμός), προς ενημέρωση των Σωματείων μελών της.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. 2020 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2020 (984 KB)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΕΤΟΥΣ 2020 (428 KB)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΕΤΟΥΣ 2022 (160 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιούνται στα Σωματεία της δύναμής της, οι πίνακες των Σωματείων και εκπροσώπων αυτών στη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου 2021.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το κείμενο της ανακοίνωσης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΚΟΕ (1.80 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΣΚ.Ο.Ε. - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (192 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται ανακοίνωση σχετικά με το χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μέσω ΖΟΟΜ και των αρχαιρεσιών μέσω ZEUS, το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021,

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΗΣ 27.3.2021 (160 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται διευκρινιστική εκλογική ανακοίνωση, σχετικά με τον τελικό πίνακα Σωματείων μελών και εκπροσώπων τους της 7/3/2021, για τις αρχαιρεσίες Ε.Τ.Ε.Π.Σ και Ε.Τ.Ε.Κ.Ο. την 13/3/2021.

Πιέστε το σύνδεσμο για το κείμενο της ανακοίνωσης:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 10.3.2021 (89 KB)