Φάκελος Εγκύκλιοι 2016

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 9: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (1609 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 130 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 8: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1633 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 67 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 7: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΣ/ΣΚΟΕ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ (1539 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 41 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 6: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Σ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (1648 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 84 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 5: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ο. ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ISSF ΤΟ 2016 (1542 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 104 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 4: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ 2016 (1609 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 62 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΣΣ/ΣΚΟΕ (1525 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 49 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 2: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΣΣ/ΣΚΟΕ (1729 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 139 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 1: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1655 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 246 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (2035 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 249 KB)