Φάκελος Εγκύκλιοι 2023

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 7/2023: Συμμετοχή αθλητών / αθλητριών σε Διεθνείς αγώνες (269 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.40 MB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 6/2023: Αθλητική δραστηριότητα Πήλινου Στόχου (161 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 186 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 5/2023: Κριτές αγώνων (107 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 393 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟ 4/2023: Αναγνώριση επιδόσεων Πήλινου Στόχου (166 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 197 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 3/2023: Κατηγορίες αθλητών Πήλινου Στόχου 2023 (ορθή 13.2.23) (427 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.35 MB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2/2023: Οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων (173 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.54 MB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 1/2023: Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου I.S.S.F. & F.I.T.A.S.C. έτους 2023 (571 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 473 KB)