Φάκελος Εγκύκλιοι 2020

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2020-8: Συμμετοχή αθλητών -τριών σε Διεθνείς Αγώνες (314 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 206 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2020-7: Αθλητική Δραστηριότητα Π.Σ. (251 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 39 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2020-6: Κριτές Αγώνων (236 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 154 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2020-5: Αναγνώριση Επιδόσεων Π.Σ. (289 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 59 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2020-4: Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε. 2020 - SKEET - TRAP - Κανονισμός (404 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 483 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2020-3: Κατηγορίες αθλητών Π.Σ. 2020 (486 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 587 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2020-2: Οργάνωση και Διεξαγωγή Αγώνων (282 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 332 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2020-1: Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου ISSF & FITASC έτους 2020 (791 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 104 KB)