Φάκελος Αποτελέσματα 2019

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2019 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (130 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 114 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2019 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (137 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 399 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2019 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (127 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 280 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2019 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ) (107 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 86 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2019 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (115 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 365 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2019 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (105 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 220 KB)
pdf ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ TRAP - SKEET 2019 (124 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 248 KB)