Φάκελος Αποτελέσματα 2019

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2019 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (205 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 114 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2019 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (226 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 399 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2019 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (216 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 280 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2019 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ) (179 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 86 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2019 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (194 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 365 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2019 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (185 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 220 KB)
pdf ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ TRAP - SKEET 2019 (208 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 248 KB)