Φάκελος Αποτελέσματα 2019

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2019 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (977 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 114 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2019 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (1035 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 399 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2019 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (1036 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 280 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2019 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ) (917 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 86 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2019 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (981 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 365 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2019 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (907 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 220 KB)
pdf ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ TRAP - SKEET 2019 (1076 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 248 KB)