Φάκελος Αποτελέσματα 2018

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2018 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (1439 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 166 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2018 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (1469 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 379 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2018 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (1333 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 220 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2018 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (1438 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 144 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2018 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (1463 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 369 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2018 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (1416 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 296 KB)
pdf ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP - SKEET 2018 (1587 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 349 KB)