Φάκελος Εγκύκλιοι 2016

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2016 (ΟΡΘΗ) (1737 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 609 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-8: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (1612 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 180 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-7: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (1702 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 50 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-6: ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (1535 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 418 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-5: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (1641 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 69 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-4: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΟΕ 2016 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (1502 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 497 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ (1619 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 351 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ COMPAK SPORTING 2016 (373 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2016 (310 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε-Ε.Τ.Ε.Κ.Ο. Νο 2016-1 (334 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)