Φάκελος Εγκύκλιοι 2016

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2016 (ΟΡΘΗ) (2638 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 609 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-8: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (2448 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 180 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-7: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (2510 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 50 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-6: ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (2598 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 418 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-5: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (2462 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 69 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-4: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΟΕ 2016 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (2305 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 497 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2016-2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ (2489 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 351 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ COMPAK SPORTING 2016 (373 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2016 (310 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε-Ε.Τ.Ε.Κ.Ο. Νο 2016-1 (334 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf)