Φάκελος Εγκύκλιοι 2015

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (167 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΡΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) (216 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) (418 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΚΗΤ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) (407 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf)
pdf Δ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (2389 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 52 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-4: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΟΕ 2015 (Β' ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 31.7.15) (2414 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1019 KB)
pdf Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (2550 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 627 KB)
spreadsheet ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (433 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (xls)
έγγραφο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΩΝΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (377 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Ο. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 & ΚΡΙΤΗΡΙΑ (2768 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 118 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-4:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΟΕ 2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ19.3.15) (2168 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 393 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Π.Σ. 2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19.3.15) (2627 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 443 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19.3.15) (2585 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 243 KB)
pdf Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (3012 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 135 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2015 (2667 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 299 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ COMPAK SPORTING 2015 (2848 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 323 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-7 : ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (2661 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 52 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-6 : ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (2699 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 464 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-5 : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (2707 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 69 KB)
pdf Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (2756 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 159 KB)