Φάκελος Εγκύκλιοι 2015

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (167 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΡΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) (216 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) (418 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΚΗΤ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) (407 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf Δ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (1564 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 52 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-4: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΟΕ 2015 (Β' ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 31.7.15) (1573 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 1019 KB)
pdf Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (1692 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 627 KB)
spreadsheet ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (433 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (xls)
έγγραφο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΩΝΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (377 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Ο. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 & ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1951 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 118 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-4:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΟΕ 2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ19.3.15) (1350 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 393 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Π.Σ. 2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19.3.15) (1793 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 443 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19.3.15) (1691 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 243 KB)
pdf Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (2171 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 135 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2015 (1829 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 299 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ COMPAK SPORTING 2015 (2013 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 323 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-7 : ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (1841 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 52 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-6 : ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (1722 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 464 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-5 : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (1923 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 69 KB)
pdf Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (1809 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 159 KB)