Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

http://www.sportsnet.gr/

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

http://www.hoc.gr/

Διεθνής Σκοπευτική Ομοσπονδία

http://www.issf-sports.org/

Διεθνής Σκοπευτική Ομοσπονδία - Νέα

http://www.issf-sports.org/news.ashx

Διεθνής Σκοπευτική Ομοσπονδία - TV

http://www.issf-sports.org/tvplayer.aspx

European Shooting Confedaration

http://www.esc-shooting.org/index.php

International Practical Shooting Confederation

http://www.ipsc.org/

IPSC Global Village

http://ipsc.invisionzone.com/

Ελληνική Οργανωτική

http://www.hotech.gr/