Προς

- Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

- Φορείς

- Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Παράταση ημερομηνιών αναστολής λειτουργίας ΣΚ.Ο.Ε. και αθλητικών δραστηριοτήτων

Λόγω της απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τη Γ.Γ.Π.Π. και ισχύει από 23/3/2020 και ώρα 06.00 π.μ., τόσο η ημερομηνία αναστολής λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όσο και των αγωνιστικών δραστηριοτήτων Σκοποβολής πανελλαδικά, παρατείνεται έως και την 6η Απριλίου 2020.