Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου και Compak Sporting, η Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε.-Π.Σ. Νο 2021-1, η οποία περιλαμβάνει το Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου ISSF και FITASC έτους 2021.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. - Π.Σ. Νο 2021-1: Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου ISSF & FITASC έτους 2021 (488 KB)