Προς Σωματεία Πήλινου Στόχου της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ : Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής αγώνα Πηλίνου Στόχου Τραπ (Νο 7)

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω κωλύματος, ο αγώνας του Προγράμματος Πήλινου Στόχου  έτους 2014 ΚΥΠΕΛΛΟ  ΣΚ.Ο.Ε. ΤΡΑΠ Νο (7) Β’-Γ’ κατηγορίας, οοποίος επρόκειτο να διοργανωθεί στις 7-8/6/2014 στο σκοπευτήριο Λαγκαδά με διοργανωτή το σύλλογο Σ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, θα διεξαχθεί στις 31/05 – 1/6/2014,στο ίδιο σκοπευτήριο από τον ίδιο διοργανωτή.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ