Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αθλητές και αθλήτριες των Σωματείων και Ομάδων της δύναμής της, το έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με την εισαγωγή των αθλητών και αθλητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2013, όπως αυτό διαβιβάστηκε στην Ομοσπονδία με σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Το ανωτέρω έγγραφο υπάρχει αναρτημένο στην ενότητα ΑΡΧΕΙΑ --> ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ στον ιστότοπο της ΣΚ.Ο.Ε., μπορείτε όμως να έχετε άμεση πρόσβαση πιέζοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: