Προς

Σωματεία Πηλίνου Στόχου

της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ : Αλλαγή ημερομηνιών διεξαγωγής αγώνων Πήλινου Στόχου

Σας γνωρίζουμε ότι αποφασίστηκε μετά από σχετικό αίτημα του ΟΣΚΔωδεκανήσου η μετάθεση της διεξαγωγή των αγώνων του προγράμματος Πήλινου Στόχου 2012, που επρόκειτο να διεξαχθούν στις 09-10/06/12, Grand Prix Σκητ – Διπλού Τραπ, Αγώνα Κυπέλλου Σκητ Νο 12 Β-Γ και Αγώνα Κυπέλλου Διπλού Τραπ Νο 4, για τις 30/06 και 01/07/12.

 

                                                             Με αθλητικούς χαιρετισμούς

                               

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                               ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ