Προς τα

Σωματεία Σταθερού Στόχου της ΣΚΟΕ

που καλλιεργούν τα αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C.

 

ΘΕΜΑ: Σεμινάρια Εθνικών Κριτών I.P.S.C.

 

Σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση σεμιναρίου Εθνικών Κριτών Σκοποβολής I.P.S.C.:

Σεμινάριο Εθνικών Κριτών Σκοποβολής I.P.S.C. στη Σπάρτη.

α.    Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19-20/5/2012.

β.    Χώρος Διεξαγωγής:

  • Σάββατο 19/5/2012: αίθουσα συγκεντρώσεων σκοπευτηρίου Σελλασίας Σπάρτης.
  • Κυριακή 20/5/2012: σκοπευτήριο Σελλασίας Σπάρτης.

γ.    Ώρες διεξαγωγής: Σάββατο 08:30 πμ – Κυριακή 09.00 πμ.

δ.    Πληροφορίες: Σουμαλεύρης Κωνσταντίνος (τηλ. 6972873013).

Χρηματικό παράβολο συμμετοχής 50,00 € (πενήντα ευρώ), θα πρέπει να καταβληθεί στο λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης της ΣΚΟΕ / ΕΤΕΠΣ: 080/480766-92 και αντίγραφο του καταθετηρίου να αποσταλλεί στα γραφεία της ΣΚ.Ο.Ε. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι, στο ανωτέρω παράβολο, περιλαμβάνεται και η χορήγηση της μπλούζας Εθνικού Κριτή Σκοποβολής I.P.S.C.

Παρακαλούνται τα Σωματεία να ενημερώσουν τα μέλη τους και να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό προς τη ΣΚ.Ο.Ε. λίστα των μελών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με σειρά προτεραιότητας, καθώς εάν δε συμπληρωθεί επαρκής αριθμός συμμετοχών, το σεμινάριο δε θα πραγματοποιηθεί. 

 

                                                                Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                          ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ