Φάκελος Εγκύκλιοι 2017

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Κ.Ο. 715/17.1.17 & 1635/31.1.17 (2058 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 75 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-8 : Συμμετοχή αθλητών -τριών σε Διεθνείς Αγώνες (2248 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 74 KB)
pdf ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ & COMPAK SPORTING 2017 (2895 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 490 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΓΩΝΩΝ "ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ COMPAK SPORTING 2017" (2048 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 180 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-7 : Αθλητική δραστηριότητα Π.Σ. (2174 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 23 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-6 : Κριτές αγώνων (2131 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 46 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-5 : Αναγνώριση επιδόσεων Π.Σ. (2166 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 30 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-4 : Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε. 2017 - Κανονισμός (ΟΡΘΗ 28.3.2017) (2198 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 284 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-3 : Κατηγορίες Αθλητών Π.Σ. 2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28.3.2017) (2786 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 340 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-2 : Οργάνωση & Διεξαγωγή Αγώνων (2297 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 151 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ "ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2017" - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (2063 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 199 KB)
pdf ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ COMPAK SPORTING 2016 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Ο. 2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2484 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 84 KB)
pdf ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΚΗΤ - ΤΡΑΠ - ΔΙΠΛΟΥ ΤΡΑΠ 2017 (2398 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 72 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-1 (2641 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 65 KB)
pdf ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2017 (2569 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 123 KB)