Φάκελος Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf Φ.Ε.Κ. Β' 106 - 17/01/2023: νέα Κ.Υ.Α. περί όπλων Σκοποβολής (1212 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 221 KB)
έγγραφο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (από ΣΚ.Ο.Ε.) (450 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 18 KB)
έγγραφο ΕΝΤΥΠΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (355 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 14 KB)
έγγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (315 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 42 KB)
έγγραφο ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (379 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 22 KB)
έγγραφο ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (569 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 17 KB)
pdf ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΕΠΙΠΕΔΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΗ 107943 / 26.07.2022 (686 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 163 KB)
pdf ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ - (Νέο) (924 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 171 KB)
pdf Ν. 4938/2022 - ΦΕΚ 109Α' / 6.6.2022 (288 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 692 KB)
pdf Γ.Γ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (575 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 556 KB)
pdf ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (από 19/5/2021) (1835 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.17 MB)
pdf ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (από 19/5/2021) (1188 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 942 KB)
pdf ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΣΚ.Ο.Ε. 27-3-2021 (633 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 457 KB)
pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (724 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 224 KB)
spreadsheet Registration Form (IPSC) (1322 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (xlsx, 10 KB)
έγγραφο ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ Δ.Α.Ι. (WORD) (1739 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 15 KB)
έγγραφο ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗ ΣΚ.Ο.Ε. (EXCEL) (2479 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (xlsx, 27 KB)
έγγραφο ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗ ΣΚ.Ο.Ε. (WORD) (1865 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 181 KB)
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2017-2018 (2621 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 400 KB)
Εικόνα FLAG_LOGO (2519 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (jpg, 26 KB)