Φάκελος Έγγραφα 2020

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΦΕΚ 2336 Β'-15.6.2020 - Υ.Α. 3009/2/175-α': ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (284 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 472 KB)
pdf ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΚΟΕ 4318/30.4.2020 ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ (191 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 232 KB)
pdf ΦΕΚ Β' 2087 - 31.5.2020 (269 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 933 KB)
pdf ΦΕΚ Β' 1987-23.5.2020 (174 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 144 KB)
pdf Διευκρινιστικές οδηγίες περί συμπλήρωσης του εντύπου που αφορά στο Ιατρικό Ιστορικό και την Ιατρική Βεβαίωση (572 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 559 KB)
pdf ΦΕΚ Β' 1868- 17.5.2020 (173 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 148 KB)
pdf ΦΕΚ Β' 1776 - 10.5.2020 (219 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 125 KB)
pdf ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (2880 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 89 KB)
pdf Υπ' αριθ. πρωτ. 4360/4.5.2020 έγγραφο ΣΚ.Ο.Ε. προς Υφυπουργό Αθλητισμού (358 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 1.80 MB)
pdf Υπ' αριθ. πρωτ. 4361/4.5.2020 έγγραφο ΣΚ.Ο.Ε. προς Γ.Γ. Αθλητισμού (347 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 1.85 MB)
pdf ΦΕΚ 1644 Β' - 03/05/2020 (430 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 122 KB)
pdf Dekalogos COVID19 GGA (577 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 2.84 MB)
pdf ΓΓΑ κατάλογος εισερχομένων εξερχομένων εγκατάστασης (850 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 427 KB)
έγγραφο ΓΓΑ Εντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών (7348 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (docx, 110 KB)
έγγραφο ΓΓΑ Έντυπο Ιατρικού Ιστορικού για Τεχνικό Προσωπικό (1246 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 617 KB)
pdf Εγκύλιος ΓΓΑ: Οδηγίες για COVID-19 - Οδηγίες ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους (1052 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 720 KB)
pdf ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης/12/2019 - ΙΣΟΖΥΓΙΟ 1.1-31.12.2019 (26 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 4.14 MB)
pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019 (37 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 348 KB)
pdf ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ (510 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 93 KB)
pdf Α.Π. 34987/Δ5/9.3.2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (206 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 81 KB)