Φάκελος Έγγραφα 2016

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΕΤΩΝ 2014 ΚΑΙ 2015 (941 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 155 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 2-3/4/2016 ΑΘΗΝΑ (1008 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 156 KB)
pdf ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 19-20.3.16 ΑΘΗΝΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (829 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 139 KB)
pdf ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 19-20.3.16 ΑΘΗΝΑ (796 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 63 KB)
pdf ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 19-20.3.2016 ΑΘΗΝΑ (855 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 78 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Π/Ο ΑΓ 19-20/3/2016 ΑΘΗΝΑ (990 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 162 KB)
pdf ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Α/Ο ΑΓΕΝ 12-13.3.2016 ΑΘΗΝΑ (924 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.22 MB)
pdf ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΙΝΟΦΥΤΑ 19-20/3/2016 (1011 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 84 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Α/Ο ΑΓΕΝ 12-13/3/2016 ΑΘΗΝΑ (962 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 142 KB)
pdf ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (238 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf)
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. 27/2/2016 (1125 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 90 KB)
pdf ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Α/Ο ΑΓΕΝ 23-24.1.2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (886 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 142 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο. Α/Ο ΑΓΕΝ 23-24/1/2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1076 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.29 MB)
pdf ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. Νο 2015-3: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕ.ΣΚ - ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΤΕΠΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΚ.Ο.Ε. ΕΤΟΥΣ 2016 (1575 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 217 KB)