Ν. Δράμας 

Διεύθυνση: ΟΡΤΑΚΙΟΥ 11 66100 - ΔΡΑΜΑ

Τηλέφωνο: 25210 27333

Fax: 25210 27333

Διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 66033 - Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Τηλέφωνο: 2523023006

Fax: 2523023006

Διεύθυνση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2 66100 - ΔΡΑΜΑ

Τηλέφωνο: 25210-57382

Fax: 25210-57381

Διεύθυνση: ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 13 66100 - ΔΡΑΜΑ

Τηλέφωνο: 2521-23383

Διεύθυνση: ΟΡΤΑΚΙΟΥ 11 66100 - ΔΡΑΜΑ

Τηλέφωνο: 2521-39025

Fax: 2521-27333

Διεύθυνση: ΟΡΤΑΚΙΟΥ 11 66100 - ΔΡΑΜΑ

Τηλέφωνο: 25210-39025

Fax: 25210-27333

Ν. Καβάλας

Διεύθυνση: ΘΕΟΛΟΓΟΣ 64005 - ΘΑΣΟΣ

Τηλέφωνο: 25930-31508

Fax: -

Διεύθυνση: Π. ΜΕΛΑ 17 64004 - ΘΑΣΟΣ

Τηλέφωνο: 25930-22112

Fax: -

Διεύθυνση: ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 64006 - ΚΑΒΑΛΑ

Τηλέφωνο: 2510-839276

Fax: 2510-316500

Διεύθυνση: ΕΛΛΗΣ 10 65403 - ΚΑΒΑΛΑ

Τηλέφωνο: 2510-243640

Fax: 2510-243640