Προς

- Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

- Φορείς

- Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Παράταση ημερομηνιών αναστολής λειτουργίας ΣΚ.Ο.Ε. και αθλητικών δραστηριοτήτων

Λόγω της απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τη Γ.Γ.Π.Π. και ισχύει από 23/3/2020 και ώρα 06.00 π.μ., τόσο η ημερομηνία αναστολής λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όσο και των αγωνιστικών δραστηριοτήτων Σκοποβολής πανελλαδικά, παρατείνεται έως και την 6η Απριλίου 2020. 

 

ΠΡΟΣ: Σωματεία και Ομάδες δύναμης ΣΚ.Ο.Ε. και κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Αναστολή λειτουργίας και εξυπηρέτησης του κοινού λόγω μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

----       Λόγω της έκτακτης και πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε καθημερινά με την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού COVID-19, καθίσταται πλέον εξαιρετικά δύσκολη η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία και συνεργασία της Ομοσπονδίας μας, με Φορείς, Σωματεία, αθλητές και αθλήτριες Σκοποβολής.

----       Με γνώμονα πάνω απ’ όλα τη Δημόσια υγεία και σεβόμενοι τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, αναστέλλει συνολικά τις εργασίες της από 16 έως και 27 Μαρτίου 2020.

Περισσότερα...

Προς τα Σωματεία & Ομάδες Δύναμης ΣΚΟΕ

ΘΕΜΑ : Αναστολή αγωνιστικών δραστηριοτήτων Σκοποβολής

Η ΣΚΟΕ, κατόπιν επιβολής μέτρων προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας δημόσιων & ιδιωτικών χώρων λόγω έξαρσης του κορονοϊού COVID-19, με το υπ’αρ.833Β ΦΕΚ/12.3.2020, αποφάσισε τα παρακάτω :

Α. Την αναβολή των Πανελληνίων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2020 έως και την 12 Απριλίου 2020. Για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής αυτών, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Β. Την αναστολή διασυλλογικών αγώνων και προπονήσεων όλων των αγωνισμάτων και κατηγοριών των σωματείων της δύναμής της από 13 έως και 27 Μαρτίου 2020.

Παρακαλούμε για την ρητή εφαρμογή των ανωτέρω.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Προς τα Σωματεία δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνει στα Σωματεία – Μέλη της δύναμής της, ότι η με βάση το άρθρο 10 του Καταστατικού συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 14 Μαρτίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 στην Αθήνα και στην  αίθουσα «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» του ξενοδοχείου NOVOTEL (οδός Μ. Βόδα 4-6, τηλ: 210 8250422), αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας αποφάσεως του Δ.Σ. για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωναϊού COVID-19, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 11.3.2020 Πραξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α' 55) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12 – 3 – 2020 (ΦΕΚ 833/Β/12-3-2020).