Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, τα ωρολόγια προγράμματα των Πανελλήνιων Αγώνων αεροβόλων & πυροβόλων Ανδρών - Γυναικών για τις ημερομηνίες 16-17.10.2021.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Σ. 16-17.10.2021 ΑΘΗΝΑ (493 KB)