Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι θυρίδες των Πανελλήνιων Αγώνων Σ.Σ. Εφήβων / Νεανίδων, οι οποίοι θα λάβουν χώρα στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 29/7 - 2.8.2020.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ε-Ν ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 29.7 - 2.8.2020 ΑΘΗΝΑ (679 KB)