Αριθ. Πρωτ. 5382                                                 Αθήνα, 01 Μαΐου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείου δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. του παρακάτω αθλητικού σκοπευτικού Σωματείου:

1./  Σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "Ο ΚΟΜΑΙΟΣ"», έδρα τα Μέγαρα, οδός Σαρανταπόρου αριθμ. 25, (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 43462/2024, ΕΑΚ 4050/2024).

                                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 5207                                                 Αθήνα, 24 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείου δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. του παρακάτω αθλητικού σκοπευτικού Σωματείου:

1./  Σωματείο «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΥΡΟΥ», έδρα την πόλη του Δήμου Σκύρου, νήσος Σκύρος Ευβοίας (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 41785/2024, ΕΑΚ 3883/2024).

                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία της δύναμής της έγγραφο ενημέρωσης για την έκδοση Υ.Α. σχετικά με την λειτουργία της νέας πλατφόρμας e-Kouros, στην οποία εγγράφονται όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-Kouros 2024 (238 KB)

ΦΕΚ Β' 2191-10.4.2024 (1.82 MB)

Προς τα Σωματεία της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού E-KOUROS και συγκεκριμένα με το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εμφανίζεται κατά την είσοδο των σωματείων σε αυτήν με κωδικούς TAXISNET ήτοι :

«Το ΑΦΜ δεν έχει δηλωθεί από Ομοσπονδία ως ενεργό. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την  Ομοσπονδία για τη διόρθωση των στοιχείων σας στο ΜΑΦ. »    

η  Ομοσπονδία μας βρίσκεται σε επικοινωνία με το Μητρώο Αθλητικών Φορέων, για την επίλυση του ζητήματος από το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα της ΓΓΑ, καθώς στην πλατφόρμα ΜΑΦ τα στοιχεία των σωματείων είναι καταχωρημένα ορθώς, χωρίς ελλείψεις και χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια από την Ομοσπονδία.

Από τη ΣΚ.Ο.Ε.

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο/η, επιστολή του Γ. Γραμματέα της I.S.S.F. σχετικά με τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων anti-doping τρέχοντος έτους.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για την ενημέρωσή σας:

ITA - IFs series calendar 2024 - ISSF (268 KB)

2024.03.25 Circular MFs ITA Webinars (115 KB)