Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία της δύναμής της, το υπ' αριθ. πρωτ. 7581/13.9.2021 έγγραφο ΣΚ.Ο.Ε., σχετικά με ενέργειες προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τη χορήγηση παράτασης υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για εγγραφή αθλητών - αθλητριών στον Ειδικό Πίνακα.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΑΙΤΗΜΑ ΣΚΟΕ ΠΡΟΣ Γ.Γ.Α. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (236 KB)