Προς

- Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

- Φορείς

- Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Παράταση ημερομηνιών περιορισμού λειτουργίας ΣΚ.Ο.Ε. και αναστολής αθλητικών δραστηριοτήτων

Δυνάμει της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824 - ΦΕΚ Β' 1168/4.4.2020 απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, σχετικά με την "Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19", τόσο η ημερομηνία περιορισμού λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όσο και η αναστολή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων Σκοποβολής πανελλαδικά, παρατείνεται έως και την 27η Απριλίου 2020.

Προς τα Σωματεία δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνει στα Σωματεία – Μέλη της δύναμής της, ότι η με βάση το άρθρο 10 του Καταστατικού συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 14 Μαρτίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 στην Αθήνα και στην  αίθουσα «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» του ξενοδοχείου NOVOTEL (οδός Μ. Βόδα 4-6, τηλ: 210 8250422), αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας αποφάσεως του Δ.Σ. για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωναϊού COVID-19, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 11.3.2020 Πραξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α' 55) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12 – 3 – 2020 (ΦΕΚ 833/Β/12-3-2020).

… στην Ολυμπιακή λαμπαδηδρομία Τόκιο 2020

Εξαιρετική διάκριση για την ίδια την Ολυμπιονίκη και για τη Σκοποβολή η επιλογή της Άννας Κορακάκη ως πρώτης λαμπαδηδρόμου μετά την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Στην τελετή που διεξήχθη χθες (12/3) στην Αρχαία Ολυμπία, η δις Ολυμπιονίκης πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα λαμπαδηδρόμος που παραλαμβάνει τη Φλόγα από την Πρωθιέρεια!

Περισσότερα...

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της, έγγραφο σχετικά με την αναστολή αγώνων με διοργανώτρια την ίδια, καθώς και διασυλλογικών αγώνων αεροβόλων όπλων, έως και την 22 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ. Αθλητισμού. Συνημμένα αναρτώνται και σχετικά έγγραφα των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού και Παιδείας & Θρησκευμάτων και της Γ.Γ. Αθλητισμού, με οδηγίες για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ (93 KB)

ΦΕΚ 782 Β'/10.3.2020 (115 KB)

ΥΠΠΟΑ/ΦΔΟΑ/ΔΑΑ/128853/5008/2307/11.3.2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Γ.Α. (130 KB)

Α.Π. 34987/Δ5/9.3.2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (81 KB)